Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Misyonumuz

Giriş

AYDIN POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK MİSYONUMUZ;
     

    Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “ Millete efendilik yoktur, hadimlik vardır.” veciz sözü çerçevesinde;
• Atatürk İlke ve İnkılâplarına ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlı,
• Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,
• Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
• Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve sorumluluğunu duyan,
• Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu,
• Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,
• Polis olmanın şeref, gurur ve şuurunu taşıyan ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı yaratabilen,
• Hizmetin görülmesi esnasında karşılaşacağı sorunları Anayasa'da belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,
• Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,
• Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
• Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için, inançlı ve şuurlu bir şekilde meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren,
• Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip,
• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü bilincine sahip,
• İnsan haklarına saygılı,
• Polis halk ilişkilerine duyarlı,
• Polis meslek etik kurallarına bağlı olarak yetişmek ve hizmet etmektir.

  • POLİS RADYOSU
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • POLİS AKADEMİSİ
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER